تاریخ امروز: جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۳   -   Friday, November 21, 2014

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 12908
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 1364
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 1271
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 996
 زبان‌آموزی، مغز را متحول می‌کند
تعداد مشاهده مقاله: 949
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 929
 راز هایی در مورد مغز اینشتین
تعداد مشاهده مقاله: 910
 هوش معنوی چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 893
 مغز چگونه فعالیت می کند؟
تعداد مشاهده مقاله: 891
تاریخ انتشار مقاله: شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ --- ۱۷:۳۲ تعداد مشاهده: 12908 بار
دسته مقاله:
عنوان مقاله: قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
توسط: مدیر ارشد
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20

در این مبحث، بخش پذیری اعداد را بر اعداد 1 تا 16 بررسی می کنیم...


قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 201. همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
5. عددی بر ۵ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۵ بخش پذير باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
9. عددی بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.) 

کل آرا: 164
امتیاز شما:
کن کن: هوش ریاضی، پازل های هوش
۳۲
۵
خیلی خوب بود
۱۷
۴
خیلی خوب بود
۹
۱۰
بدك نيست مسي از همتون
۱۱
۳
azatoon vaghean moteshakeram
۸
۱
خخخخخخخخخخخوووووووووووووبببببهههههه
۹
۰
ممنونم خیلی عالی بود
۱۰
۲
واقعآخوب است
۸
۶
بسیار عالی بود ازبین 20 یکی رافقط نفهمیدم
۳
۲
عالی بود مرسی
۱۲
۲
عالی بود بیشتر از 20 نبود ؟
۳
۱
دمت گرم عزیز عالی بود
۵
۲
خیلی عالی بود و خیلی به دردم خورد. دمتون گرم
نظر شما
نام :
ایمیل : (منتشر نخواهد شد)
وب سایت : (اختیاری)متن تصویر: