تاریخ امروز: پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳   -   Thursday, December 18, 2014

 قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
تعداد مشاهده مقاله: 14421
 هوش عاطفی (هیجانی) چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 1418
 کارایی نیمکره های مغز
تعداد مشاهده مقاله: 1404
 انواع هوش از دید هوارد گاردنر
تعداد مشاهده مقاله: 1044
 زبان‌آموزی، مغز را متحول می‌کند
تعداد مشاهده مقاله: 975
 از تفکر عمودی تا تفکر جانبی
تعداد مشاهده مقاله: 970
 هوش معنوی چیست؟
تعداد مشاهده مقاله: 956
 راز هایی در مورد مغز اینشتین
تعداد مشاهده مقاله: 955
 مغز چگونه فعالیت می کند؟
تعداد مشاهده مقاله: 923

تعاریف و قوانین

تعداد مشاهده: 2311 بار
تعاریف و قوانین حل پازل کِن‌کِن:
 

- در یک جدول 3×3، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 3 استفاده کنید.
- در یک جدول 4×4، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 4 استفاده کنید.
- در یک جدول 5×5، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 5 استفاده کنید.
- در یک جدول 6×6، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 6 استفاده کنید.
- در یک جدول 7×7، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 7 استفاده کنید.
- در یک جدول 8×8، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 8 استفاده کنید.
- در یک جدول 9×9، شما فقط می‌توانید از اعداد 1 تا 9 استفاده کنید.
 
-- شما نمی‌توانید عددی را در یک ردیف یا یک ستون جدول تکرار کنید.

-- جدول کِن‌کِن به نواحی مختلفی تقسیم شده که به‌صورت پرنگ‌تر مشخص می‌شوند. به هرکدام از این نواحی،  "ناحیه" یا "قفس"  گفته ‌می‌شود.

-- در هر ناحیه، عددی وجود دارد که "مشخصه" نام دارد. مشخصه، تعیین می‌کند که اعداد درون هر ناحیه، چگونه باید با هم مرتبط شوند تا به عدد مشخصه برسید. (مثلاً +8 یعنی مجموع اعداد این ناحیه باید برابر 8 باشد.)

-- ناحیه‌ای که تنها یک خانه داشته باشد، با عدد مشخصه‌ی خود، پر می‌شود. (این خانه "راهنما" یا "سرنخ" هم نامیده می‌شود.)

-- یک عدد می‌تواند در یک ناحیه تکرار شود به شرط آنکه اعداد تکراری در یک ردیف یا ستون قرار نگیرند.

-- ترتیب قرار گرفتن عددها در یک ناحیه مهم نیست. (حتی برای مشخصه‌های شامل - و ÷)